کد ِکج شدَنِ تَصآویر

This person is speaking Persian -- Enable Translation

㋡ کلینیک خنده درمانی ㋡

فِکر میکُنَن ما خَریم ツ

 

خداحافظی . . .

بوق و کرنا نمی خواهد

خداحافظی

دلیل

بحث

یادگاری

بوسه

نفرین

گریه

. . .

خداحافظی واژه نمی خواهد!

خداحافظی یعنی:

در را باز کنی

و چنان کم شوی از این هیاهو

ک شک کنند

ب چشم هایشان

ب خاظره هایشان

ب عقلشان

و سوال برشان دارد

ک ب خوابی دیده اند تو را تنها؟!

یا توی سکانس از فیلمی فراموش شده؟!

خداحافظی یعنی:

زمان را ب دقیقه ای پیش از ابتدای آشنایی ببری

و دست آشنایی ات را

پیش از دراز کردن

در جیب هایت فرو کنی

و رد شوی از کنار این سلام خانمان سوز

خداحافظی

"خداحافظ" نمی خواهد . . .

+خوابم تعبیر شد و جاریم شوور کرد :)

(رجوع شود ب 3 پست پایین تر :دی)

++این ۲ سالی ک این وبُ دارم اوایل هرروز ده دقه ب ده دقه میومدم

ولی الانا دیگه هر چن ماه میام

 اصلا حس نت نیس :/

زین پس نخواهیم آمد :دی

دوستای خوبمُ هیچوقت فراموش نمیکنم :*

 

+++ کامنتآ بآزه :)

 

+ تاريخ پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 14:12 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |

 

اووووووووووووووووووووووف

بالاخـــــره امـــــــروز امتحـــانـــام تمـــــــــــــــــــوم شــُـــــــــــد

یَنــــی انقـــــدی ک مـــــن نــــــت نیومــــــدم ایــــــن مــــــدت

رمــــــز وبـــــمُ یــــــــــادم رَف

 

 خخخخخخ ترین کامنت :

✗ Ali ✗  :

مردم چ اراده ای دارن آ :دی

ی جوری از نت میرن انگار از اولشم نبودن :دی

):

 

 

ایــــن مـــدت یــه جــــوری نمیــــومدم نــــــت

و گـــوشــــی ب دس نبــــــودم

ک هـــرکــی نـــدونــــــه فــــک میکنـــــه

چقــــــده خـــــــر زدم 

 

فک میکنن من خرم  

 

 

 

ممنــــون از همــــه دوستـــاِ خوبــــم ک ســــر زدن

تــــا آخــــرِ هفتـــــه ب همتـــــون ســـــر میزنـــــــم 

 

 +  دوست عزیز "یکم فکر کنی میشناسیم"

خیلی بیشتر از یکم فک کردم ولی نشناختم

معرفی بنما

+ تاريخ یکشنبه یکم تیر ۱۳۹۳ساعت 20:30 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


http://s5.picofile.com/file/8121115668/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B6%DB%B3%DB%B5_1.jpg

http://s5.picofile.com/file/8121115750/2014_04_23_13_08_29_1.jpgHAPPY BIRTHDAY HELMAفـضـــولچـــــــه ی عمــّـــــه امـــــــروز 数字 のデコメ絵文字 ســـالـــش تمــــــوم شــُـــــد ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字


 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字 モンスター のデコメ絵文字

+ خاتــــون قجــــری کیــــک کوفتـــم شـــد :(
2 روز پیــش خـــواب دیـــدم رفتـــم خونـــه ی جـــاریــم (mot)

مــن و جوجـــه و مامـــانـــش بودیـــم

جــــاریـــم گفــــت: سمیــــــــــــرا مــــــــن دارم ازدواج میکنـــــــم

داشتــــــم خــــرکِــیـــف میشــُـــدم کــ  گـــفــــت :

ولـــــی تــــو نمـــی تــــونی جـــاریِ مـــــن بشـــــی

چـــــون بـــــرادرشــــوور نـــــــدارم
顔だよ。困る のデコメ絵文字
و دهــــانِ مـــــن بســــتـــه شــُــــد 木木和线人0020

حالــــا مـــن میگـــم زیـــــاد خــــوردم یــه خــــوابــــی دیـــــدم

ولـــــی امـــــروزُ چـــــی بگـــــم کـــ خــــواهـــــرم گـــــف دیشـــــب خــــواب دیــــدم

جـــــاریــــت داره مــــزدوج میشــــــه

ازونجــــایی ک خــــوابــای خــــواهـــــرِ ما همــــش اتــــفاق میفتــــه و راستـــــــه
(نمونهَ ش خواب دیده بود نی نیِ دوستش دختره، دوستش رف سونو دید درسته :( )

و بـــا توجـــــه ب شمــــسُ العمــــــاره بــــودنِ خــــانـــه ی جــــاری در ایـــــن روزهــــــا

مــــــن بــــــی جــــــاری میشـــــــوم ♂♥♀قالب های عاشـ . ـقونه جوجو و شوشو♂♥♀


برچسب‌ها: با تچکر از شکلک های جقله و یالقوز, توو لینکام هس
+ تاريخ چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 23:49 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |

http://s5.picofile.com/file/8119968200/1394792792201.jpg


پســـرخـالـه : آدمــــا نبــــاس دوس پیـــــدا کـُــنــــن

چــــون وقتـــــی میــــرن

وقتـــــی دیگـــــه نمیشـــــه بهشــــون زنــــگ بزنـــــی

وقتــــــی نمــــی تونــــــی درد و دل کـُـنــــــی

یــــا حتــــــی بــاهــاشـــون شـــوخــــی کنــــیُ بخنـــــــدی

و همــــــه دوستــــــی خلـــاصـــــه میشـــــه تــــوو عکســـــا و خـــاطـــــــرات

هــــی بغـــــض تــــــوو گـــلــــوت گیـــــر میکنــــــه

خفــــهَ ت میکنـــــــه

آدمــــــا بـــــاس همیشـــــه تنهــــــآ بمــــونــن

پـــــس :


تنهـــــــایــــی تقــــــــدیرِ مـــــن نــیـــــــــست

تــــرجیـــــــح مــــــن اســــــت

" جبران خلیل جبران"


تنهایی برتر است از تن هایی ک روحشان با دیگریست


+ زجــــرآورتـریـــن آدمــــا اوناییـــن ک نـه اونقـــد بــَــدن ک ازشــون ناامیــد بشـــی

نه اونقـــد خوبــَــن ک ازشـون مطمئــن باشـــی . . .


++ ب جمجمــــه ی بعضیــــا شلیـــــک کنــــی

تیـــر نیــم ســاعت دنبـــال مغـــزش میگــــرده


+++

اینکه میگن توو بارون و وقته اَذون دعا برآورده میشهُ قبول نداشتم

تا اینکه چن شب پیش توو بارون از ته دل یه دعایی کردم

و دقیقا 2 شب بعدش یعنی 19/1/1393 (بدترین و بهترین روز زندگیم ) خدا برآوردهَ ش کرد -

یه دوستیُ ازم گرفت ک خاصیت نداش (شـُکـــرش)

" خدایا کمک کردی عوض شوم پس باز هم یاریَم کن تا عوضی نشوم"


++++ آخه چــــرا باس تولد حلما و روز مادر ب هم نزدیک باشه :(

پس تکلیف جیب خالیه من چی میشه


+++++ چه اشتباهِ بزرگیه تلخ کردنِ زندگیمون واس کسی ک :

بدونِ ما شیرین ترین لحظات زندگیشُ سپری میکنه.


مهـربـونیــــمُ بـــا ضعفــــم اشتبــــاه نگیــــــر

سـَـــــرد بشـَـــــم . . .

حتــــــی اگـِــه خـــــودتُ آتیشـَــــم بزنـــــــی !

دیگــــه گــَـــرم نمیشــــم ! ! !
برچسب‌ها: خیلی وقتا حق با منه, فقط حوصله اثباتشُ ندارم
+ تاريخ دوشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۳ساعت 0:3 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |و بهــــــار آغــــاز دیگــــر اســـت


از کــوتـَهــــی مــــن اســــت کــه دیـــــوار بلنـــــد اســـــت


پـــس روزهــــای خـــــوب خواهنــــد آمــــــــــــد


انـــــــدکـــــی صــــــبـــــــــــــر بــــــــایـــــــــــد+ امسالُ حس میکنم دوس دارم فک کنم سال خوبی باشهhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_redface.gif

خیلی خوش نگذشت ولی اتفاقای بد سالای قبلُ نداشت منم دارم آدم میشمシンプル のデコメ絵文字++ هعــــی تعطیلات عیدم کم کم داره تموم میشه 顔だよ。困る のデコメ絵文字

منم هیچ کوفتی درس نخوندم

انگار همین 2 روز پیش بود ک با کوثر قرار گذاشتیم ک از ترم بعد توو طولِ ترم بخونیم

ولی ایشالله از ترم بعد


+++ امروز برف اومدشアメキャラ モンスター系 のデコメ絵文字    ولی قطع شد زود 泣く のデコメ絵文字

انقد شانسم نداشتیم ک بیاد و بشینه شنبه امتحان گسسته رو ندیم (لاشو هنو وا نکردم)アメキャラ モンスター系 のデコメ絵文字


:4ff0:ننــــه سـمـیـــــرا تصمیــــم مـی گیــــــرد :4ff0:


ننه سمیرا از 8 فروردین تصمیم گرفته ک ی چن کیلویی آب کنه

ی چن ماهی میشه این تصمیمُ داشتما ولی هی میگفتم ایشالله از فرداصب顔文字 のデコメ絵文字

ولی ازونجایی ک جاریم 7 فروردین گف: سمیرا داری چاق میشیااااا゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字:(2339):

منم ک جاریم بگه روز، شبه میگم هس  (جانه جاری )

ی انگیزه ای گرفتم ک ی خُده آب کنم 

(بماند ک اون شب خونشون ب اندازه 5 نفر شام خوردم ک این مدت رژیم جبران مافات بشه

البته از جاریم و جوجه و خانواده رجبی ک همراهیم کردن

و باهم تا مرز خودکشی پیش رفتیم سپاسگذارم)


au のデコメ絵文字      au のデコメ絵文字      au のデコメ絵文字     au のデコメ絵文字


باشــــد تــــا رستگــــار شــــومحس خوبیه ک ی دوستِ همجنس داشته باشی تا بتونی

چیزایی ک نمیتونی ب هرکسی بگیُ ب اون بگی

بدون هیچ قضاوتی مثِ کوثــــر


+ تاريخ دوشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 23:1 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


هفـــت سینــــــم ، سیــــــــنِ سیمـــــایــــت را کــــــم دارد


زودتـــــــر بیـــــــا و تکمیلــــــش کُــــــــن . . .


ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字


顔文字 のデコメ絵文字دوستــــــای گلــــــم ســــال نـــوتــــــون مبــــــــارک

بهتــــــــرین ســـــــال زنــــدگیتــــــون بـــاشـــــــه顔文字 のデコメ絵文字تــــــاریـــخ تقــــویـــــمُ بــــی خیــــــال

بگیـــــن بـبیــــنــــم تـــــوو دلــــــتــون عیـــــــد شـــــــد ؟ ؟ ؟  えんぴつ のデコメ絵文字
برچسب‌ها: قطعا امسال یه تغییرایی, تو خودم ایجاد میکنم, امسال باید سال خوبی باشه, باید
+ تاريخ پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 20:59 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
دیشــــب خــــواب دیـــدم :

بـا خُــــدا داشتــــم درد و دل مـــی کــــــردم

حـالـا امـــروز استـــرس گـرفتـــم نکنـــه مــی خـــوام بـــرم پـیشــش
顔だよ。困る のデコメ絵文字
+ خُــدایا مــنُ 1 ثـانیـــهَ م ک شُـــده زودتـــر از مـــامــــانــــم ببـــــر http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_redface.gif


++ انقــــد تــــوو خــــونه شـــوخــی مـــی کــــردم و چــــرت و پـــــرت مـی گفتــــم
   جـــــــدی هــــم کـــ  میشـــــم میگـــــن: سمیـــــرا خَـــــــــر بــــــازی در نیـــــــار  


     خــــو اینـــــا نمــیــذارن مَــــن بــــزرگ شَــــــم
゜*かわいぃ*゜ デコメ絵文字


+++ مــی دونــــم پــُــــستـــــام چـــــرت و پـــــرت شُـــــدن

      تــعــــارف کــ نـــداریـــــم


* آجــــــی سمــــانــهَ م  یـــه چــــن روز نــــارحتــــه فــــداش بشـــــم 顔だよ。困る のデコメ絵文字برچسب‌ها: مِه تَحَمّــِــل هاکِــــردَن, دیگــــه سَخـــــت بَیـِّـــــه
+ تاريخ سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۲ساعت 19:50 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |

بایـــد خـــودم را ببَـــــرم خــــانـه

بایـــد ببَـــــرم صورتـــش را بشــویَـــم

ببَـــــرم دراز بکِشَـــــد

دلــــداریَــش بدهَــــم کــ  فکـــــر نکُنــــــد

بگــویــــم کــ  می گُــــذَرد کــ  غُصّـــــه نخُــــورد

بایـــد خـــودم را ببَـــــرم بخــــوابد

مَــــن خستـــــه اســــــت

خـــســـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه . . . 顔だよ。困る のデコメ絵文字


 + اینڪـہ مامانـم میگـــه:
 
 هرچقـــבر اذیتـــم ڪــرבے بچَـــت ωـــرت میـــاره

 

 اگـہ 1 בرصـــבҐ  بـבونــم واقعیــت בاره ازבواج نمیڪنـــم . . . http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_sad.gif


++  ωـنـــگ شــــבטּ قلبـــــم
 
     اولیـــــטּ ωـیـــــنِ ωـُـفــــره ے امســـال عیــــבِ منـــــــہ . . . 


+++ انقـــد اخلاقــــم سَگــــی شُـــد ایـن مُــــدت ک نگــــــووو えんぴつ のデコメ絵文字برچسب‌ها: دُنیای واقعی اینقد ارزش نداره, ک تو سرِ مجازیش خودتُ جر میدی
+ تاريخ پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 11:24 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |

نـــه نـــــام . . .

نـــه چِهـــــره . . .

نـــه اثـــر انگُشـــت . . .

آدمــهــــا را از طــــرز " آه " کشیـــدنشــــــان بشنـاسـیـــــد . . . !

 + بــراے  بضیــــا  نبـــایــב  خـــوבت  بـاشــــی . . .
 
    بـایــב  یڪــــی  بـاشــی  شبیــــہ  خــــوבش . . .
顔文字 のデコメ絵文字 ++ مَــــטּ  هنــــوز  نـבیـבـہ اҐ   
 

     ڪســــی  رفتـــــטּ  بلــــــב  باشــــــב  و
 
      بمـــــــانـــــב
顔だよ。困る のデコメ絵文字


+++  حـــس و حـــــالِ نتـــــم בیگـــــہ مثِ ωـابــــق نمیــــاב
 
 اگِ ڪمتــر ωـَـــر زבҐ ببخشــــیــבَم
  http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_sad.gif
برچسب‌ها: خدا کنه هیچوقت, هست های کسی نشه بود
+ تاريخ پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ساعت 21:15 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


89769571451698536356.jpg (420×430)

رفیـــــــق . . .

سمعَـــــک لـازم نیـســـت . . .

اینجـــــا همـــــه لـالـیــــــم . . .
 +
آבمهــــا لـــآلــت میڪننــــב
 
 بعــــב هِــــے مــے پُـــرسنــــב : چـــــرا حــــــرف نمــــے زنـــــــی
 
 و ایــــن خنـــــבـہ בارتـریـن نمــایشنامـــــــہ בُنیــاســــــت . . .
゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字

 
++ و وقتــــے ڪـــ  بفهمنــــב چــــــہ مـرگــــت اســــت
 
 بهـــت مـے گوینـــב: بَـــــس ڪُــــن ، انــــرژے منفــــــے نَفــــرِســـت . . .
 
 و اینجـــاســـــت ڪــــہ ωـڪـــــوت معنــــا پیـــــבا مـے ڪنــــב
 
 و تنهـــایـــے مــے شـــــوב تنهـــــا چـــــاره . . .
顔だよ。困る のデコメ絵文字


5/12/1392 نوشت: اگر معلمی شغل انبیاست- مهندسی حرفه خالق یکتاست

مهندسا روزتون مبارک
グーミーズ のデコメ絵文字


+ تاريخ جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ساعت 17:40 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
ハート のデコメ絵文字عکســـــــای حِلــــمـــــــــــای عمّــــــــه سمیـــــــــــرا ハート のデコメ絵文字


بـا تـچـکـــــــر از پیگیـــــــــری هـای مکــــــــرر  دهــــــه شصتـــــــی グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字


حلما الان 9 ماهشه، 3 تا عکس اول برای 7 ماهگیشه آخری برای الانえんぴつ のデコメ絵文字


http://s5.picofile.com/file/8113889942/400057.jpg


اینـــــــم از ✿❀صندوقچــــــــــه نـنـــه سمیـــــرا✿❀


http://s5.picofile.com/file/8113890168/400059.jpghttp://s5.picofile.com/file/8113890218/400060.jpg


http://s5.picofile.com/file/8113907934/2014_02_17_19_47_34.jpg


http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/http://f18318.blogfa.com/


 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|___͡͡͡ _▫_͡ ___͡͡π__͡͡ __͡▫__͡͡ _|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_برچسب‌ها: دوستان توو این پست لدفا, پی ام متنی نذارین تچکر
+ تاريخ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 14:10 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |اگــــر پیـــرزنـــی دنبـــال آدرســـی بـگــــردد

فقــط بـا اشــاره ای جـوابـــش را میـدهنـــد و غـالبـــا هـم نمیـدانـنــد...!

ولـــــی در بـرابـر زن جـوانــی همــــه 118 میشـونــد...

نـزدیـکتـریــن راه تــا مقصـــد!!!

راه هــای فـرعـــــــی!!!

میــانبــرهـــا!!!!

 و حتــی چگـونگـی وضعیــت آسفـالــت منطقـــه را گوشــزد میکننـــد!!!

کجایـــی نیوتــون!

کـــه ببینـــی جاذبـــه جنســـی چـــه میکنــــد . . .

+
اونـایـــی کــ  مـیگــن: مـــا از اونــاش نیستیــــم

دقیقــــا از همــــونــاشــــن . . .++ ب بعضـــی ازیـــن پســـرای دوره و زمـــونـه بـــاس گُفــــت:

داداش . . . دختـــرای ایـــن شهـــر تمـــوم شُــــد بــــرو یـه شهـــر دیگــــه! والــا.


+++
اون زمـــون کــ  دختـــرارُ زنــــده ب گـــور میکــــردن

احتمـالـــا میدونستــــن آدمــــایـی از جنــــس تــــو

قــــرارِ چـــه بــلـــاهـای بــدتـــــری سَـــرِش بیـــــارن . . .برچسب‌ها: آقایون بهشون بَر نخوره, فقط درمورد اکثرشون صدق میکنه, وقتی اینطوری نیستی, پس ب خودت نگیر
+ تاريخ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:30 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |       مـــادری دســـت در دســـتِ کــودکــش و


چشــم در نگــاه مـــردِ غـریبـــه

    

       پــــدری پــا بـه پــای همســـرش و


دل در گــــرو انـــدام زن همســایـــه


آری ایـــن بــــود کــه کــــودک یـــاد گــــرفــت بـا تــــو ازدواج کنــــد


امـــــا . . . . .


بــه او فکـــــــر کنــــــد+ هــر قدیســی گـذشتــــه ای و هـــر گـناهکــــاری آینــده ای دارد . . .


+ تُـــو دافــــه ایــــن و اون بــــاش . . .

  مَـــن تــــرجیــح میـــدم پــرنســـس بــابـــام بمـــونـــم . . . 


+ تاريخ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 3:35 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
لطفا بـریــــن ادامــــه


+ کپی شده از  ㋡کلینیک خنده درمانی ㋡


برچسب‌ها: نقی, امام نقی, naghi, imam naghi
ادامه مطلب
+ تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:30 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀خُـــــــودت بـــــاش . . .


کســـــــی هــــم خــوشـــش نیـــامـــــــد، نیـــایــــــــــد . . .


ایـــن جـــــا کـــه مُـجـسـمـــــه ســــازی نیــســـت . . . +ایـــن روزهــا " دوستـــت دارم " هـا بــی فـایــده انــد

مثــل مـوفـق باشیــدهـای آخــرِ بـرگــه امتحـــانــی . . .


+ب بضیـــا بــاس گُفــــت:

ببیــــن عـزیـــزم

مَـــن فقـــط بـا شیــری کـه روبـــروم نعــــره بکشــــه میجنگـــم

نَـــه بـا سَگـــــی کــه پُشـــت سَـــرَم واق واق میکُنــــه . . . 


+ تاريخ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 12:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


گُـفتــــی :  בوســتــــــــت בارҐ 


و مـــــــــــن


بـــه خیـــابــــان رفتـــــــم


فضـــــــای اتـــاق بـــــرای پــــــرواز کــافـــــــی نــبـــــــود+ من اگــر عاشقـــانه نوشتم- نه عاشقــم و نه معشــوقِ کســی

فقط مینویسـم تا عشــق یادم بماند. . .

در این ژرفــای دل کنـدن ها و عـادت ها و هــوس ها و . . . 

فقط تمریــن آدم بــودن میکنم.


ادامه مطلب ی شعریِ خیلی دوسش دارم . . . ادامه مطلب
+ تاريخ شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:20 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |زنـــان پـایـیـــن شهــــــر


ریـاضـــی دانــان بــزرگـــــی هستنـــــد


آخـــر هیــچ ارشمیدســـی نمـی تـوانـــــد


نیــــم کیلـــو گـوجـــه را


بـه نــام آبـگــوشـــــت


بیــــن 13 نفـــر تقسیــم کنــــد....+طرف میگـه: دیگـه خـــــدارُ قبـول نـدارم

میگـم چـــرا؟ میگـه: دختـــره ولـــم کــرد و رفــــت...

اونوقـــت یکـی میــره تـــوو آشغـال کارتـــون جمــع میکنــه

اون یکــی با چشــم نابینــا نقاشــی میکشـــه

یکیـم شَبـــا تـوو آشغــالــای ساندویـچـــی شکمـشُ سیـــر میکنــــه

و همشـونم میگـــن: خُـــدایـــــا شُکــــــرت

خُــدایـــــا دمـــــت گَـــــرم...
+ تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ساعت 19:11 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |زن گفــت: نگــذارشـون بیــرون تـا وقتیکــه ماشیـــن میـــاد


این گربـه های لعنتـی پــارَش میکنـن و بـوی گَنـدش همـه جـارُ وَر میــداره


مـــرد قبــل از گــره زدن کیسـه زبـالـه روی آشغالــا سَـــم ریخــت و گفــت:


دیگــه کارشــون تمـومـــه، فــــردا شهـــرداری بـایــد جنــازه هاشـونُ


گوشـه و کنـــار خیابــون جمــع کنـــه و کیســه زبالـــه را بیــرون بُـــرد.


فــــــردا روزنامـه هـا تیتـــر زدنــــــد:


"مرگ خانواده 5 نفره بر اثر مسمومیت ناشی از خوردن پَس مانده های غذایی"


+ آری بــاران دل انگیــز اســت، بــرف زیبــاست

وقتــی از پشـت پنجـره اتاقـی گــرم

نظـاره گـرش باشــی

بـاران از دیـدِ کـودک فقیـــر یعنــی :

صــدای چکــه کــردن سقــف 

و زمسـتــان یعنــی :

ناخنهـــای کبــود شـده از فــرط سـرمــا

 گاهــی هــم به آنهــا بیـانـدیشیــم...برچسب‌ها: منبعِ اولین متنِ پست, بودن همیشه در فریاد نیست
+ تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 0:52 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |بَعضــــی هــا بهتـــــــر اســــــت


خــــــــــود


از اَشـــــرف مخـلــــــوقــات بـــــودن انـصـــــراف بـدهنــــــد...


+1= خُــــבا مُعجـــزه ڪـــرב و آבҐ آفریــــــב...
 
 تُــــــو هَـــم مُعجــــزه ڪُــטּ و آבҐ بمــــــان.... 


+2=  خُــــבایــا آבم خَلـــق ڪـــرבه اے یــا تُخـــم مُـــرغ
 
 ڪــــہ همـــــہ تـــــــوو زرב از آب בر مــے آینــــــב...؟؟؟برچسب‌ها: یعنـــی اینقــدر زندگـــی, شیریــن شــده کــه آدم, رودل میکنـــه
+ تاريخ شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲ساعت 13:21 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
 فاحِشــــہ بَستـــرش را مــے بـوســــב 

  

 ورزشڪــار چهــار گــوشــــہ زمیـــטּ را 

  

 وَ آخـــونـــــב قُــرآنـــــش را 

  

 نـــاטּ از هَــر ڪُجـــا ڪــہ باشـــב، مُقَـــבّس اســت، بایــב بوسیــــــב... 


+1= ؋ـهمیــב ہ اҐ 

 ڪـہ פֿـیلے وقت ها 

 گنـــاه نڪرבטּ 

 نتیجـہ ے ؋راهــــم  نبوבטּ " موقعیت" اســت... 


+2=  غریبــــہ ها ڪـہ هیــچ 

 בوستــاטּ هـــم  گاهــے بـــہ انــבازه ے  

 בو - ســـہ خـــط بیشتـــر حوصلــــہ ات را نـــבارنـــב... برچسب‌ها: وقتـــی حالـــت خـــوب نیســـت, و داری قـــدم میزنـــی, رسیـــدن انصــاف نیســـت
+ تاريخ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 21:30 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


 وقتـــــے ڪـہ تمــــوҐ احســاس בلتنـگیـــت را   

 با یــڪ (( بـہ مـــטּ چـــــــہ ))  پاســـخ مے گیـــرے

 
 (( بـہ ڪســـے چـــــــــہ )) ڪـہ چقـــבر تنهــایــــے !!!؟؟؟
+ تــــوو  ایــטּ בُنیــــــا از یــــہ نَفَــــــر مَعــــــذرت بخــواے
 
 بَقیــــہ وایمیســـטּ تـــــوو صَـــــــف...


برچسب‌ها: عَقیـــــده بَضیــــام بَــــر اســـاس, عُقـــــدشــون شِکــــــل مـی گیــــــره
+ تاريخ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 17:32 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |
به یاد  زَنــ
کـ بخاطر نـون شَبِش

یه لیــف رو هــ بافت و شکافت

ولـــی زندگی مردم رو نشکافت...

به یاد زَنــ کـ برای شهریـ دانشگاه دخترش

تند تند سوزن زد نه ماتیــک!

به یاد زَنــ  کـتو واگن مترو روان نویس فروخت...نه جــلوه!


کاش یک روز یک ده نمکی در یک جای جهان یک مُستند بسازد و نامش را بگذارد...

فقر "یا" فحشا؟


پ.ن1=  دُختـــــرک...

پــــا بدهــ

چیــزهاے  زیـــــادے  را

از دَســـت  مـــ دهــﮯ....

+ لدفا اول نظرتون بعد پی ام متنی :| مُچکر :)


برچسب‌ها: رفیـــق دُرستــه مـا تـــوو دَستـــه گُـرگــاییـم, وَلـــی مَـــرام سَگیمــون سَـــرجاشــه
+ تاريخ یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ساعت 17:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


قبــل تــر هــآ

بـراے تشكــر ،‌شاخه گـُلـ زيبـآ تقديم مـ كـردند

ولـ اين روزهــآ

【گـُـلي كبود و نيلــ】،روے گــونه هــآ مـ كـآرند!

احسـآس مـ كنم

در و ديــوار شهرمــ ،‌ غريبه شده اند...پ.ن1= كاري ندارم به جزئياتش ، فقط مي دانــم ،‌اين رسمش نيست...

پ.ن2= و من محکوم شدم 

به تماشای آسفالتِ سیاه رنگ خیابان

به جرم

شلوارِ فاق کوتاهِ مردانِ سرزمینم...

پ.ن3= آلودگی هوا حل شدنی ست...

بترس!

از آلوده شدنِ حوّای شهر...

+ عاقا مامانم اینا اومدن الان : D


برچسب‌ها: او با ارز هایش سکه خرید, او با قرض هایش سکته
+ تاريخ پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 13:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


بُــــزرگتــــریــن اشتبــــاه یـــک مَــــــرد اینـــه کــه:


بــه مَـــــرد دیگـــه ای فُرصــــت ایجـــــــاد لبخنـــــــد


روی لبهــــــــای زن مـــــورد علـــاقـــــه اش رو بــــــــــــده....


پ.ن1: مَـــردی کـه پـــــول نـــداره جـــــدی گـــرفتـــــه نمیشــــه،

         و ایــن بــی رحمـــانه تــــرین واقعیتـــــه....

پ.ن2: مَـــردی که پـــول نداره/ 2 متـــــر زبـــون نـــداره.

پ.ن3: مـــن هیچوقــــت از دســـت دیگـــران ناراحــــت نمیشــــم،

فقـــط نظـــرمُ درمـــوردشــون عــــوض میکنــــم.


برچسب‌ها: آنــان ک بودَنــت را قَـــدر نمی داننـــد, رفتنـــت را نامَـــردی می خوانَنـــد
+ تاريخ یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ساعت 2:32 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


دیــــوان خواجـــه حافـــظ و مـــادربـــزرگ و فــــــال....

پَـــس شـــام چـــــله کـــــو؟

یـــک قـــرص نــان سنگـــک و یـــک کـاســـه آش داغ

فصـــل خـــــزان سَفـــــرت بـــی خطـــــر...

ای اولیــــــن سَفیـــــر فصـــــــل زمستـــــــان خــــــوش آمـــــــــــدی

جاویــــــد بــاد سُنـــــــت نیکــــوی ایـــن دیــــــــار

نــوروز بــــی بهــــــار

یلـــــــــــدای بــــــی قَـــــــرار....


❤❤یَلــــــداتـــــون مُبـــــارک❤❤


پ.ن: اولین شب یلدا  ک بی مامان و بابا بود :(


+ تاريخ شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ساعت 0:0 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


دیــالــوگ مــاندگــار جــان ویـــن:


پـــــول خُــوشبَختـــــی نمیــــاره


ولــــــی...


گریِــــه کَـــردَن تـــوی یِـــه مـرسِـدِس بنـــز


آسونتَـــر از گِریــــــه کِـــردَن روی یـــه دوچَرخــــــه س ...!!!پ.ن1: یه روزی همــه می فهمــن " هر جور راحتــــــی "

         فُحشــه... یه فُحشـــه رَکیـــک.


پ.ن2: خیانَـــت از هَمـــان کشتــی نـــوح شُـــروع شُـــد;

         وَگَرنـــه مــا کِ شُتُـــرمُــرغ نَــداشتیـــم...


پ.ن3: مـــآ هَمـــون نَسلـــی هَستیـــم کِ وَقتـــی بمیریـــم هَم...

         بــآیَــد از اون دُنیـــــآ بِ مــامــانــامـــون زَنــگ بزنیــم بگیـــم: " رسیدیـــم "
برچسب‌ها: مَــــن اگـــه مثــل خیلیــــآ بـــــودَم, الــآن بــآ خیلیـــآ بــــودُم
+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 17:52 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


خــونـــه وقتــــــی مــامــان نباشـــه...


مِــثِ وقتیــه کـه...


کامپیوتـــر باشــــه ولـــی بــه اینترنــــت وصـــل نباشــــه...


پ. ن: مامان و بابام الان توو راهه نَجَفَن.

        دارن پیاده میرن کربلا.

       نائب الزیارة همتون هستن، خیلی میترسم

      دعا کنین سالم برن و برگردن 


ادامه مطلب
+ تاريخ شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 2:12 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


بـــه بَعضیـــام نَبایـــــد چیـــزی گُفـــت.....


فَقَــط بایــــد بِهِشـــون نگـــاه کَـــرد.....


( یــه نگـــاه مَعنــادار )


لُزومـــی نــداره فَکِتــــون رو واســـه هــــــر " آدم نمایـــی "


بـــه حـرکـــت در بیاریـــن.


پ.ن1: هَمِـــه اِخطـــارها زَنـــگ نــدارد...

         گاهـــی هَــم "سُکـــوت" آخَریـــن اِخطـــار اَســـت...

پ.ن2: با هرکس ب تناسب "شعورش" برخورد کن، نه "شعورت".

پ.ن3: بانـــو حَــــوّا....

        تُـــو مَگَــــر سیــب را پوســـت کَنــدی و خُـــوردی؟

       کـــه دُنیـــا اینگـــونـه پوســـتِ مــا را مـی کَنَـــد!!!
برچسب‌ها: مَنَـــم مِثـــلِ خیلیـــا بَـــدخَـــط بــودَم, وَلـــی هَفـــت خَـــط نَبــودَم
+ تاريخ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 0:38 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


گُلولــه نمی دانســت

تُفنــگ نمی دانســت

شکارچی نمی دانســت

پَرنـــده داشـت برای جوجــه هایـش غَــذا می بُــرد

خُــــــــدا کـه می دانســت!!!

نمی دانســت....؟

___

پیش آمده برایت؟

گاهی که میشماری داشته هایت را، چیزی کم نمیاوری

فقط...

در انتها به یک بغض گنده میرسی

که گَنـــــــــد میزند به همه ی داشته هایت...


پ.ن:  دانشجوآ روزتون مُبارَک


برچسب‌ها: خَنــده هایَـم شُـکـلاتــی اَنـد, به هَمــان اندازه تَلــخ و به هَمـان اندازه خالــص
+ تاريخ جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 23:54 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |


مَـــن از ایـن مـی تـرسَــم کـه


دوســت داشتــن را


مثل مســواک زدن بَچـــه ها


بـه مـــن و تـــو تَذَکُــر بدهنـــد


" حسیــن پنـــاهـــی"


پ.ن: آدم بمیره بهتر از اینه ک خُـــل باشه

       ولی فک کنه سالمـــه (دیالوگ صابر ابر در اینجا بدون من)برچسب‌ها: گــاهــــی لَــــب هـای خَنــدان, بیشتَر از چشـــم های گریان درد می کشند
+ تاريخ دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 22:44 نويسنده ✿❀سمیـــــــرا✿❀ |